Waterm

ZAMOWIENIA@WATERM.PL

DO POBRANIA

KATALOG PRODUKTÓW

 (58) 778 14 57

Efekty zaniedbania serwisów kotła kondensacyjnego

Efekty zaniedbania serwisów kotła kondensacyjnego

Efekty zaniedbania serwisów kotła kondensacyjnego

Już teraz warto przygotować system do działania.

Tuż przed rozpoczęciem okresu grzewczego autoryzowane zakłady hydrauliczne mają „ręce pełne roboty”. Dlatego czekając do ostatniej chwili może się okazać, że serwisanci nie będą mieli wolnych terminów, by na czas umówić się na przegląd. W związku z tym, w razie wykrycia usterki lub konieczności wymiany jakiegoś elementu kotła może się okazać, że budynek zostanie bez ogrzewania.

Niezaprzeczalnie nowoczesne kotły kondensacyjne to urządzenia niezwykle sprawne i wydajne. Jednak, jak każde urządzenie zaniedbane mogą ulec awarii. Przede wszystkim, warto podkreślić, że w przeważającej większości przypadków, problemowi można było zapobiec, a jego pojawienie było konsekwencją zaniedbania.

Dbanie o kocioł kondensacyjny, to przede wszystkim przeprowadzanie przeglądów okresowych.
Dla użytkowników to kwestia zarówno ekonomiczna, jak i kwestia bezpieczeństwa
.

przeprowadzanie serwisów kotłów

Podczas przeglądu i serwisu kotła kondensacyjnego serwisant powinien:

 • Oczyścić komponenty urządzenia (palnik, filtry, wymiennik, itd.).
 • Zbadać szczelność systemu i drożność instalacji oraz sys. odprowadzania spalin oraz kondensatu.
 • Przeprowadzić kontrolowane uruchomienie i obserwować pracę systemu.
 • Zdiagnozować stan techniczny i ewentualne uszkodzenia urządzenia oraz instalacji.

Czy warto przeprowadzać regularne przeglądy kotłów gazowych?

Usługi instalacyjne Autoryzowanego Instalatora

Diagnostyka gwarantuje bezpieczeństwo. Największym zagrożeniem instalacji gazowej jest wyciek gazu lub emitowanie tlenku węgla (czadu). Niewykryta nieszczelność może prowadzić do poważnych zatruć lub eksplozji.

Przegląd jest o wiele tańszy niż naprawa. Wniosek nasuwa się sam, nie po to inwestuje się  w system grzewczy nie warto ryzykować i „oszczędzać” na serwisie. Może się okazać, że zupełnie nowe urządzenie będzie wymagać kosztownej naprawy, a nawet wymiany całych drogich komponentów (koszt wymiennika stanowi niekiedy, aż 90% ceny urządzenia) już po trzech latach. Co więcej, nie będzie to wcale wynikać z wady urządzenia lub nieodpowiedniej instalacji, a właśnie z braku regularnego serwisu.

W instalacji zbierają się zanieczyszczenia, które mogą odkładać się w urządzeniu grzewczym. Jest to zupełnie normalne, szczególnie w przypadku starszych instalacji, do których, w ramach modernizacji podpięto nowy kocioł. Nawet montaż filtrów w instalacji nie gwarantuje 100% czystości medium w instalacji. To właśnie usuwanie tych osadów jest Jednym z działań przeprowadzanych podczas okresowego serwisu.

Cena serwisu, to jednorazowy koszt, natomiast zanieczyszczenie kotła i instalacji może znacznie obniżyć wydajność systemu. W efekcie niezadbany kocioł może zużywać, aż 10% paliwa więcej, znacznie zwiększając kwotę rachunku, aby zapewnić ten sam poziom komfortu co wcześniej.

Coroczny serwis pozwala zachować gwarancję. Producenci potrafią udzielać wieloletniej gwarancji na swoje urządzenia. Jednak, choć często zapomina się o tym, aby tę gwarancję utrzymać, producenci wymagają przeprowadzania udokumentowanego serwisu. Takiego przeglądu nie może przeprowadzać ktoś niewykwalifikowany, zazwyczaj musi to być autoryzowany przedstawiciel producenta.

Jako Autoryzowany Instalator, sprzedając urządzenia VAILLANT przypominamy naszym klientom o nadchodzącym terminie przeprowadzenia corocznego przeglądu. 

Co dokładnie dzieje się, gdy zaniedbujemy przegląd okresowy i nie serwisujemy urządzenia grzewczego?

Głównym wrogiem kotła są odkładające się w nim zanieczyszczenia pochodzące z instalacji. Nie chodzi tu wyłącznie o cząstki stałe, duży problem stanowi sama woda. Często przyczyną awarii jest zbyt wysoka twardość wody. Dlatego ważne jest, aby przed montażem urządzenia sprawdzić, określone przez producenta wymagania co do jakości wody. Niemniej nawet w instalacji spełniającej wszystkie warunki ten problem wciąż będzie się pojawiał, choć oczywiście w znacznie mniejszym stopniu. Zanieczyszczenia i kamień osiadają w urządzeniu, na wymienniku ciepła podobnie jak kamień na dnie czajnika.

W miejscach gdzie na wymienniku zgromadziły się zabrudzenia ciepło z palnika nie jest odbierane przez wodę dość wydajnie. Poza tym, że powoduje to spadek wydajności ogrzewania, to może doprowadzić do przepalenia komory wymiennika. Powstałe w ten sposób uszkodzenia pozwalają wodzie z instalacji przedostawać się do wymiennika. W ten sposób stopniowo niszcząc  wymiennik, palnik, a później cały kocioł. 

Naszym klientom oferujemy i zalecamy montaż nowoczesnych filtrów cząstek stałych, które minimalizują zagrożenie jakie niesie ze sobą zanieczyszczenie kotła. 

Podsumowując, okresowy serwis i przegląd:

 • Jest tańszy niż naprawy.
 • Zapewnia bezpieczeństwo.
 • Pozwala na utrzymanie gwarancji producenckiej.
 • Wydłuża żywotność urządzenia grzewczego.
 • Zapewnia wysoką wydajność systemu.
 • Zmniejsza ryzyko awarii.
 • Zapobiega zniszczeniu wymiennika i innych elementów kotła.
 • Utrzymuje  wysoki komfort  i niewysokie rachunki.

Nie zwlekaj! Nie czekaj aż zrobi się zimno. Nie ryzykuj drogich napraw.

Skontaktuj się z nami i umów na przegląd oraz serwis swojego kotła.

preloader