Waterm

ZAMOWIENIA@WATERM.PL

DO POBRANIA

KATALOG PRODUKTÓW

 (58) 778 14 57

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Korzystanie z oferty internetowego sklepu WATERM wiąże się z podaniem dokładnych danych osobowych. Właściciel firmy WATERM i sklepu internetowego zapewnia, że podane przez Użytkowników dane będą używane tylko w celu realizacji zamówienia oraz informowania o aktualnej ofercie sklepu, z zastrzeżeniem prawa do ich poprawiania i uzupełniania zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29. 08. 1997 r., i w żadnym wypadku nie będą przekazywane osobom trzecim.

Oprogramowanie sklepu internetowego wykorzystuje pliki „cookie”, które przechowywane są w pamięci podręcznej przeglądarki internetowej. Dane zapisane w pliku „cookie” nie zawierają żadnych poufnych informacji.
Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.
Pliki „cookie” tworzone w przeglądarce użytkownika naszego sklepu używane są jedynie w celu podtrzymania sesji po zalogowaniu się lub w celu zachowania koszyka gościa naszego sklepu.

Ochrona danych osobowych.

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych jest WATERM Artur Wiertel
 2. Dane osobowe Klientów przetwarzane są przez WATERM w celu prowadzenia Sklepu, a w szczególności obsługi procesu logowania, zapewnienia sprawnego funkcjonowania Sklepu, jak również w celu umożliwienia WATERM realizacji Zamówienia, a także w celu przeprowadzenia badania zadowolenia Klienta z poziomu obsługi w Sklepie.
 3. WATERM zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Klienta właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednia podstawę prawna oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Poza przypadkami wskazanymi w zdaniu poprzednim informacje dotyczące Klienta nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej, bez zgody Klienta.
 4. Dane dotyczące Klienta, w tym dane osobowe, będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż to jest konieczne w związku z korzystaniem ze Sklepu oraz realizacja Zamówienia, a następnie zostaną usunięte z systemu.
 5. Podanie przez Klienta danych osobowych przy składaniu Zamówienia jest dobrowolne. WATERM informuje, że niepodanie danych osobowych wymaganych w formularzu Zamówienia uniemożliwia złożenie Zamówienia w Sklepie.
 6. Każdy Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia, zwracając się w tym celu do WATERM. W przypadku usunięcia danych warunkujących korzystanie z wyodrębnionych zasobów Sklepu oraz usług oferowanych w jego ramach Klient traci możliwość korzystania z nich.
 7. WATERM informuje, że z momentem połączenia się przez Klienta ze Sklepem w logach systemowych Serwisu pojawia się informacja o numerze (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Klienta, z którego Klient łączy się ze Sklepem. WATERM informuje, że będzie przetwarzał, zgodnie z przepisami prawa, również dane dotyczące numeru (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Klienta i czasu połączenia Klienta ze Sklepem oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności Klienta w Sklepie. Dane te przetwarzane są w szczególności w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych.
 8. Dane o sposobie korzystania przez dane urządzenia końcowe (IP) ze Sklepu i transakcjach zawartych wskutek złożenia Zamówienia z danego urządzenia końcowego mogą być udostępniane dostawcom usług na rzecz WATERM w celu rozliczenia świadczonych przez nich usług.
 9. WATERM wykorzystuje pliki typu cookie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Klienta. Pliki typu cookies umożliwiają:
  1. utrzymanie sesji Klienta, dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać Loginu i Hasła,
  2. dostosowanie Sklepu do potrzeb Klientów,
  3. tworzenie statystyk oglądalności podstron Sklepu.
 10. Klient może w każdej chwili usunąć umieszczone pliki cookie lub zablokować umieszczanie plików cookie za pomocą opcji dostępnych w jego przeglądarce internetowej. WATERM uprzedza, że usuniecie lub zablokowanie umieszczania plików cookie może spowodować uniemożliwić składania Zamówień w Sklepie.
 11. Jeżeli Klient umieszcza w ramach serwisu Sklepu jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszenia przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób. Klientowi nie wolno umieszczać, w ramach dostępnych mu aplikacji Sklepu, treści o charakterze bezprawnym.
 12. WATERM oświadcza, iż dołoży starań, aby zapewnić Klientom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania ze Sklepu, zaś dane podawane przez Klientów zabezpieczone będą kryptograficznie protokołem SSL. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze lub innych aniżeli pliki treści o podobnym charakterze, należy zgłaszać WATERM na konto: techniczny@waterm.pl
 13. Jednocześnie WATERM oświadcza, że stosowane przy ochronie serwisu Sklepu nowoczesne techniki zabezpieczenia i dostępu do danych służą zapewnieniu jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa, jednak ze względów technicznych nie mogą gwarantować w pełni tajemnicy składowanych i przesyłanych informacji.
preloader