Fundusze Unijne

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie

Operacja pn. „Utworzenie firmy handlowo-doradczej w branży odnawialnych źródeł energii”
mająca na celu wprowadzenie nowej usługi polegającej na sprzedaży internetowej urządzeń grzewczych oraz prowadzenie szkoleń z zakresu odnawialnych źródeł energii i stworzenie możliwości osiągania przychodu dzięki podjęciu działalności gospodarczej w terminie do dnia złożenia wniosku o płantość II transzy,
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania:
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
 objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Przewidywane wyniki operacji: Liczba utworzonych miejsc pracy – 1 pełen etat średnioroczny; Liczba operacji polegająca na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa – 1 sztuka.

Operacja polega na podjęciu działalności w zakresie sprzedaży towarów i świadczeniu usług doradczych. Stworzono sklep internetowy oraz platformę internetową, dzięki której będzie możliwe jest przygotowanie oferty na najbardziej optymalną instalację grzewczą, dostosowaną do indywidulanych potrzeb i oczekiwań klienta. Zakupiono sprzęt biurowy oraz multimedialny niezbędny do przeprowadzania ww. działań. Dodatkowo Wnioskodawca zamierza budować świadomość proekologiczną na lokalnym obszarze w celu minimalizowania zanieczyszczenia środowiska. Działania te będą prowadzone w mediach społecznościowych. Planuje się rownież prowadzić szkolenia i działania edukacyjne z zakresu energoszczędnych rozwiązań zarówno wśród firm jak i wśród klientów indywidulanych. Partnerzy, z którymi zamierzam współpracować udostępniają liczne filmy i prezentacje multimedialne, którą będą dla mnie wsparciem.

Wartość otrzymanej pomocy 50 000,00 zł.