REALIZACJA PRZECIWOBLODZENIOWA | REDA

Zdjęcia realizacji zabezpieczenia przeciwoblodzeniowego wjazdu do garażu i ścieżki do domu, prywatnego inwestora w Redzie.